logo posilek w domu i w szkoleW 2023 roku Gmina Czarnożyły otrzymała dotację ze środków budżetu państwa w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” . 
Wysokość otrzymanej dotacji: 80.000,00 zł
Wkład własny Gminy: 20.000,00 zł
Termin realizacji programu: od 26.06.2023r. do 31.12.2023 r.
Moduł 3 programu „Posiłek w szkole i w domu” ma na celu wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej poprzez tworzenie warunków umożliwiających spożywanie przez uczniów posiłku w trakcie pobytu w szkole.
Realizacja programu obejmie usługi remontowo-adaptacyjne służące poprawie standardu funkcjonowania stołówki szkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej w Wydrzynie.

logomikroporady

 

 gops logo