Gmina Czarnożyły realizuje projekt pn. "Podniesienie jakości edukacji w Gminie Czarnożyły" współfinansowany przez Unię Europejską z Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności XLI. Wysoka jakość edukacji XI.1.2. Kształcenie ogólne. 

W ramach udzielonego dofinansowania w latach 2017 - 2018 zostaną przeprowadzone:

  • zajęcia dodatkowe w zakresie przyrody, matematyki, fizyki, chemii i języka angielskiego dla 208 uczniów Szkoły Podstawowej w Czarnożyłach i Gimnazjum w Czarnożyłach.
  • działania szkoleniowe w zakresie nauczania specjalnego i technologii informatycznych dla 25 nauczycieli.
  • wyposażenie gimnazjalnej pracowni przyrodniczej w 30 mikroskopów, przyrządy do obserwacji, preparaty, odczynniki, przyrządy do doświadczeń i obserwacji, modele ciała człowieka i narządów, generatory fizyczne.
  • wyposażenie dwóch pracowni komputerowych w 52 komputery przenośnie, 2 serwery, 2 urządzenia wielofunkcyjne, 2 wizualizery, 2 projektory multimedialne, zestawy głośników i słuchawek.
  • doposażenie placówek oświaty w pomoce dydaktyczne i specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i wspomagania rozwoju.

Wartość projektu wynosi ponad 773 tys. zł, w 93% koszty zostaną pkryte ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

Harmonogram zajęć dodatkowych projektu w Publicznej Szkole Podstawowej w Czarnożyłach

Harmonogram zajęć dodatkowych projektu  w gimnazjum w Czarnożyłach

logomikroporady

 

 gops logo