Pierwsza wzmianka pochodzi z 1294 r. Na początku lat dziewięćdziesiątych XIII w. grupa rycerzy z kaliskiego i rudzkiego między innymi Adam zwany Skarga z Urbanic, Borsek z Masłowic i Jan z Gromadzic wraz z kilkoma mieszkańcami z kaliskiego i sołtysami z okolicznych wsi splądrowali włości arcybiskupa w okolicy Opatówka. Książę Przemysław II w 1294r. ukarał ich konfiskatą dóbr. W ten sposób arcybiskupstwo rudzkie otrzymało Wydrzyn i część Gromadzic. Gromadzice nie były jednak objęte przywilejem z 1357 r. zatwierdzającym posiadłości arcybiskupstwa gnieźnieńskiego. Od końca XIV w. wieś stale występuje jako własność szlachecka.

Nazwa miejscowości pochodzi od imienia "Gromadza", które występuje w źródłach historycznych z 1155r. Z 1466r. Pochodzi wiadomość o tym, że Gromadzice były początkowo podzielone na Gromadzice Duże i Gromadzice Małe lub Gromadki. Jako pierwszych właścicieli wsi Gromadzice źródła podatkowe z drugiej połowy XVI i XVIII wieku wymieniają rodzinę Stawskich, herbu Leszczyc.

W Gromadzicach w 1805r. urodził się znany archeolog, Józef Gabryel Szaniawski.

W 1827 r. W Gromadzicach było 14 domów i 192 mieszkańców. Po uwłaszczeniu wieś podzielono na dwie części: wieś Gromadzice i wieś Gromadzice będące właśnością prywatną Miny Prendkiego. W 1912 roku wieś i folwark należały do uwłaszczonych chłopów i spółki bankowej.

W okresie międzywojennym, w latach 1937 - 1939 odkrywkowo wydobywano tu rudę darniową, którą następnie przewożono do hut w Częstochowie i na Śląsk. W czasie II wojny światowej Gromadzice nosiły nazwę Hufeln lub Haufendorf.

Wieś Gromadzice jest położona wzdłuż dróg powiatowych nr 4534E oraz 4537E. W 2009 r. została wyremontowana dojazdowa droga gminna nr 547 Kolonia - Gromadzice - Stawek.

We wsi znajduje sę Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy, finansowany przez Starostwo Powiatowe w Wieluniu, w którym przebywają dzieci niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym. W Gromadzicach jest również oddział przedszkolny Szkoły Podstawowej w Czarnożyłach. Dawniej funkcjonowały tutaj klasy podstawowe 1-3, jednakże z powodu małej ilości dzieci klasy zostały zlikwidowane, a dzieci uczęszczają do Szkoły Podstawowej w Czarnożyłach. Dzięki zaangażowaniu się księdza Alfreda Pierzchały i miejscowej społeczności w latach 1985 - 1988 powstała kaplica. Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej służy mieszkańcom jako miejsce spotkań towarzyskich i rodzinnych.

Na terenie wsi Gromadzice działa zakład mechaniki pojazdowej samochodów ciężarowych.

Gromadzice w 1994 roku zostały całkowicie zwodociągowana. Jest również dostęp do internetu oraz do sieci telefonów stacjonarnych. W 2009 roku we wsi mieszkało 320 osób.

W Gromadzicach działa Ochotnicza Straż Pożarna, której prezesem jest Pan Jerzy Gmerek.

Sołtysem wsi Gromadzice jest Pani Małgorzata Kowalczyk.

logomikroporady

 

 gops logo