Specyfika gminy wiejskiej, jaką jest gmina Czarnożyły, wiąże się z brakiem większych zakładów przemysłowych w jej obrębie. Wykorzystanie gospodarcze jej zasobów oparte jest głównie na działalności rolniczej prowadzonej w gospodarstwach indywidualnych. Dominują gospodarstwa średnie (ok. 6,0 ha) w których szczególny nacisk kładziony jest na uprawę pszenicy i ziemniaków. Gmina Czarnożyły posiada również wysoki wskaźnik w hodowli bydła mlecznego oraz trzody chlewnej.


    Wśród firm działających na terenie gminy można wymienić:
•    „SILUM” – branża: odlewnicza,
•    „SILBIKE” – branża: produkcja rowerów,
•    „SILTOOL”- branża: narzędzia,
•    „MEX - STAL” – branża: konstrukcje stalowe,
•    „GAL – MAL” – branża: urządzenia malarsko – lakiernicze,
•    „Monari Trade S.A.” – branża: tekstylna,
•    „MARTEX” – branża: tekstylna
•    „AUTO – SYSTEM” – branża: motoryzacja,
•    „KAD – ROL” – branża: handlowo – produkcyjna,
•    „AGRO – MŁYN” – branża: handel – przetwórstwo rolne,
•    Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Dystrybucja – branża spożywcza,
•    „ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO – UBOJNIA” – branża: przetwórstwo rolne.


W 2013r. liczba podmiotów gospodarczych na obszarze gminy Czarnożyły wpisanych do rejestru REGON stanowiła (stan na dzień 31.12.) 289 jednostek. 95,16% stanowiły podmioty z sektora prywatnego. W sektorze prywatnym największy udział  (około 84,73%) mają osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, tworzą one około 80,63% podmiotów gospodarki narodowej ogółem.

W 2013 roku w Gminie zarejestrowanych było 14 stowarzyszeń i organizacji społecznych ( w roku 2015 działa ich 11), 10 spółek handlowych, 1 spółka handlowa z udziałem kapitału zagranicznego oraz 1 spółdzielnia.

Jednym z podstawowych wskaźników najlepiej ilustrujących stan lokalnej gospodarki jest poziom aktywizacji gospodarczej liczony jako ilość zarejestrowanych podmiotów gospodarczych na 10 tys. mieszkańców. Poziom ten jest przeciętny w stosunku do pozostałych gmin wiejskich w powiecie, jednak od tej najbardziej aktywnej odbiega o około 170 punktów.

logomikroporady

 

 gops logo