W 2023 roku Gmina Czarnożyły otrzymała wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa w ramach programu wieloletniego – „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” Priorytet 3.
Łączna wartość otrzymanego przez Gminę dofinansowania wynosi 15 000,00 zł, a całkowity koszt zadania to 18 750,00 zł. Termin realizacji: 24.05.2023 r. do 31.12.2023 r.
Dofinansowanie w ramach Kierunku Interwencji 3.2 „Zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia bibliotek szkolnych” otrzymały następujące szkoły podstawowe z terenu Gminy Czarnożyły:

 1. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Czarnożyłach:
  Kwota dofinansowania: 12 000,00 zł
  Wkład własny: 3 000,00 zł
  Całkowity koszt realizacji zadania: 15 000,00 zł
 2. Publiczna Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Ludwika Gietyngera w Łagiewnikach
  Kwota dofinansowania: 3 000,00 zł
  Wkład własny: 750,00 zł
  Całkowity koszt realizacji zadania: 3 750,00 zł

Celem programu jest rozwijanie zainteresowań przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.
Wsparcie przeznaczone będzie na zakup nowości wydawniczych, elementów wyposażenia do biblioteki oraz na realizację działań promujących czytelnictwo.

logo nprcz 2.0

logomikroporady

 

 gops logo