Widok na Czarnożyły

Gmina Czarnożyły położona jest w dorzeczu rzek Pyszna i Oleśnica należących do zlewni rzeki Warty, posiada krajobraz typowo nizinny. Od południowej strony graniczy z nią Jura Krakowsko - Częstochowsko - Wieluńska.

Na terenie gminy znajduje się szereg obiektów o walorach turystycznych min.:

  • pomniki przyrody - 3 okazy drzew w parku wiejskim w Czarnożyłach
  • park wiejski z XIX w. o pow. 1,6 ha w Czarnożyłach
  • kościół parafialny z 1726 r. w Czarnożyłach
  • kościół parafialny z 1623 r. w Łagiewnikach
  • kościół parafialny z 1843 r. w Raczynie
  • dzwonnica z XVIII / XIX w. w Raczynie

Wokół każdego z obiektów zabytkowych istnieje ścisła strefa ochrony konserwatorskiej oraz strefa ochrony archeologicznej. Gmina leży w zasięgu występowania drewnianych kościółków typu wieluńskiego.

logomikroporady

 

 gops logo