Już przy pierwszych wzmiankach o Stawie Dużym zauważono, iż musiał wobec tego istnieć Staw Mały. Pierwszym znanym właścicielem wsi Stawek i Staw w ostatniej ćwierci XIV w. był Jasiek ze Stawu. Następnie w zapisce z ok. połowy XV w. występował Jan Stawski, wójt wieluński z rodziny Stawskich herbu Leszczyc noszących przydomek "Sławęta". W późniejszym okresie właścicielami wsi jest rodzina Masłowskich, herbu Samason, współwłaścicieli Osjakowa. W czasie II wojny światowej nazwa wsi Stawek nie została zgermanizowana.

Do Stawku prowadzi droga powiatowa nr 4531E.

W Stawku znajduje się świetlica wiejska, w której bardzo często odbywają się zajęcia dla młodzieży oraz służy również mieszkańcom wsi jako miejsce spotkań towarzyskich i rodzinnych. W styczniu 2010 roku ze środków finansowych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu "Bliżej siebie" zostało zorganizowane przez Koło Gospodyń Wiejskich dla mieszkańców sołectwa Stawek spotkanie noworoczne.

We wsi Stawek są stawy rybne, które w ostatnich latach zostały odmulone i zarybione przez mieszkańców. Wszyscy amatorzy wędkowania mogą swój wolny czas spędzić na łowieniu ryb w spokojnym i miłym otoczeniu.

Sołectwo Stawek jest całkowicie zwodociągowane, jest dostęp do sieci internet i do sieci telefonii stacjonarnej.

W sołectwie zamieszkuje 179 osób.

Sołtysem sołectwa Stawek jest Pan Piotr Pietrzak.

logomikroporady

 

 gops logo