Na sołectwo Emanuelina składają się 3 wsie - Emanuelina, Działy oraz Leniszki.

Emanuelina, jest to niewielka wieś położona na pograniczu Czarnożył. Usytuowana jest na skraju lasu wzdłuż drogi gminnej nr 117455E. Nazwa wsi pochodzi od imienia Emanuela Brzostowskiego, syna dziedzica. Dawniej zwana również Emanuelin lub "Kolonia". W 1821 r. było tu 8 domów i 37 mieszkańców. W 1876 r. był własnością uwłaszczonych chłopów (7 domów, 68 mieszkańców). W wykazie z 1901 r. określany jako wieś, a w 1912 r. jako kolonia. Podczas okupacji niemieckiej w 1939 nosiła nawę "Westerföhr" lub "Kieferndorf". Obecnie w miejscowości tej mieszka 68 mieszkańców.

Ciekawostką jest fakt, że droga gminna nr 117455E biegnąca przez wieś dzieli ją na dwie miejscowości. Domy znajdujące się po stronie północnej drogi - od strony lasu - należą do wsi Emanuelina, natomiast domy położone po stronie południowej - od strony pól - należą do wsi Czarnożyły. Do Czarnożył należy również doliczyć 2 domy od strony drogi krajowej. W lesie w pobliżu wsi znajduje się krzyż oznaczający zbiorową mogiłę ludzi zmarłych na pomór.

Działy, dawny folwark a obecnie wieś. Zaznaczona choć nie nazwana na mapie Wielkopolski południowej z 1819 r. Jej nazwa wzięła się od słowa "dział" czyli łan. W latach 80-tych XVIII wieku zamieszkiwały ją 4 osoby w jednym gospodarstwie. Na mapie kwatermistrzowskiej występują jako folwark. W 1821 r. był tutaj 1 dom i 4 mieszkańców. Według spisu z 1881 r. określane jako pustkowie. Działy lub Adamki, należące do uwłaszczonych chłopów, w którym znajdowało się 8 domów i 63 mieszkańców. W Słowniku Geograficznym Królestwa Polskiego figuruje jako wieś, licząca 7 domów i 40 mieszkańców. W 1912 r. wieś Działy obejmowała 53 morgi ziemi, której właścicielami byli uwłaszczeni włościanie. W 1939 r. miejscowość przynależna była do Emanueliny, czyli do "Westerföhr".

Obecnie w miejscowości tej mieszka 40 mieszkańców. Działy położone są przy drodze powiatowej nr 4529E prowadzącej do Niemierzyna i Skrzynna oraz przy drodze gminnej w kierunku lasu zwanego Poręba. Wieś ta graniczy z gminą Ostrówek.

Leniszki, nazwa wsi pochodzi od słowa "len". W XIX wieku używano nazwy "Klatka", określająca pierwotnie folwark. W 1876 r. było tu 5 domów i zamieszkiwało 60 osób. Właścicielami byli uwłaszczeni chłopi. W wykazie z 1901 r. Leniszki odnotowano jako wieś i osadę. Zaś w 1912 r. figuruje tylko jako wieś uwłaszczonych chłopów. W 1939 nazwane "Lohnbach" lub "Waldfielde".

Obecnie w miejscowości tej zamieszkuje 90 mieszkańców. Leniszki położone są przy drodze powiatowej nr 4535E Czarnożyły - Chojny - Lututów. Znajduje się tam leśniczówka Leśnictwa Czarnożyły oraz domek myśliwski Koła Łowieckiego "Cyranka".

Zaletą sołectwa Emanuelina jest fakt, że wszystkie miejscowości Leniszki, Działy i Emanuelina są położone na skraju lasów lub w ich pobliżu. Wszystkie miejscowości są zwodociągowane, a także mają dostęp do sieci internetu i do sieci telefonów stacjonarnych. Nawierzchnie dróg dojazdowych do tych miejscowości są pokryte nawierzchnią asfaltową. Dostęp do mediów i dobra infrastruktura spowodowała, że w ostatnich latach w sołectwie tym powstało dużo domów mieszkalnych i osiedlili się nowi mieszkańcy.

Sołectwo Emanuelina jest bardzo chętnie odwiedzane przez mieszkańców innych miejscowości, ponieważ występują tam duże obszary leśne, które cieszą się niezwykłą popularnością wśród grzybiarzy, a także wśród myśliwych z uwagi na bogato występującą tam zwierzynę. Specyficzne położenie miejscowości w tym sołectwie daje dużą możliwość rozwoju działalności rekreacyjno - wypoczynkowej.

Sołtysem sołectwa Emanuelina jest Pan Janusz Giełzak, mieszkaniec Leniszek.

logomikroporady

 

 gops logo