Na terenie Gminy Czarnożyły pod opieką Gminnego Ośrodka Kulury w Czarnożyłach działają lokalne stowarzyszenia 

  • Koło Gospodyń Wiejskich w Wydrzynie – Przewodnicząca – Agnieszka Jędrysiak
  • Koło Gospodyń Wiejskich w Opojowicach – Przewodnicząca – Mariola Misiak
  • Koło Gospodyń Wiejskich w Raczynie – Przewodnicząca – Małgorzata Urbaniak
  • Koło Gospodyń Wiejskich w Łagiewnikach – Przewodnicząca – Mariola Bącela
  • Koło Gospodyń Wiejskich w Stawie – Przewodnicząca – Agnieszka Falis
  • Koło Gospodyń Wiejskich w Gromadzicach – Przewodnicząca – Anna Ciećka
  • Koło Kobiet w Kątach – Przewodnicząca – Małgorzata Parzybut
  • Stowarzyszenie „Aktywni Razem w Czarnożyłach” – Przewodnicząca – Regina Wojtuniak

Celem tych stowarzyszeń jest reprezentowanie interesów społeczno-zawodowych kobiet wiejskich oraz ich rodzin, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu, działalność promująca sztukę kulinarną i potrawy regionalne, działalność w zakresie ochrony środowiska, w tym promowanie ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego, pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, przeciwdziałanie uzależnieniom i wyrównanie szans osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zawodowym, wspieranie różnych form wypoczynku dzieci i młodzieży, upowszechnienie krajoznawstwa i agroturystyki, podejmowanie różnorodnych przedsięwzięć na rzecz poprawy infrastruktury i wyglądu wsi Czarnożyły.

Na obszarze gminy funkcjonuje również Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Czarnożyłach, które skupia dwa pikarskie kluby sportowe:

  • KS Czarnożyły
  • LZS Staw

Dodatkowo w miejscowości Kąty funkcjonuje Klub Sportowy, którego zawodnicy grają w siatkówkę.

logomikroporady

 

 gops logo