Gmina Czarnożyły jest jednostką administracyjną o statusie gminy wiejskiej. Położona jest w południowo-zachodniej części województwa łódzkiego w północnej części powiatu wieluńskiego i graniczy z następującymi gminami:

 • od południa z gminą Wieluń (powiat wieluński), 
 • od północy z gminą Lututów (powiat wieruszowski),
 • od zachodu z gminą Biała (powiat wieluński),
 • od północy i wschodu z gminą Ostrówek (powiat wieluński)

Siedzibą władz samorządowych jest miejscowość Czarnożyły. Położona jest niemal centralnie w stosunku do obszaru gminy co umożliwia łatwość w komunikowaniu się ze wszystkimi sołectwami. Czarnożyły są również wielofunkcyjnym ośrodkiem administracyjno – usługowym, mieszkaniowym i kulturalnym.

mapa powiat gmina

Odległość miejscowości gminnej Czarnożyły od miasta powiatowego Wielunia wynosi około 8 km. Odległości od większych miast wynoszą:

 • Łódź – ok. 104 km;
 • Sieradz – ok. 40 km;
 • Piotrków Trybunalski – ok. 88 km;
 • Częstochowa – 79 km;
 • Wrocław – ok. 121 km;
 • Kalisz – ok. 77 km.

Gmina posiada połączenia komunikacyjne: drogowe oraz kolejowe o znaczeniu krajowym i regionalnym. Układ drogowy gminy Czarnożyły tworzą:

 1. droga krajowa Nr 45 łącząca województwa: łódzkie, śląskie i opolskie, prowadząca do granicy z Czechami. Na terenie gminy droga ma: szerokość jezdni asfaltowej 7,0 – 9,0 m, bez utwardzonych poboczy, długość ok. 7,65 km; na odcinku o długości ok. 1,2 km w centrum Czarnożył droga posiada dwustronny chodnik; droga została niedawno zmodernizowana na całym odcinku biegnącym przez Gminę Czarnożyły.
 2.  droga krajowa Nr 74 łącząca węzeł Wieluń na drodze ekspresowej S8 z Kielcami, Zamościem, prowadząca do przejścia granicznego z Ukrainą w Zosinie.
  Poza granicami gminy, jednak w bliskim sąsiedztwie północno- zachodnich obszarów, zlokalizowana jest droga S8, zaś na południowy- wschód droga wojewódzka nr 481.
 3. drogi powiatowe:
 • nr 4545E relacji gm. Lututów – Łagiewniki – Opojowice – Staw – Gm. Wieluń;
 • nr 4502E relacji gm. Biała – Platoń;
 • nr 4534E relacji Łagiewniki – Czarnożyły;
 • nr 4500E relacji Raczyn – droga krajowa nr 45;
 • nr 4535E relacji Czarnożyły – Leniszki – gm. Ostrówek;
 • nr 4529E relacji Emanuelina – gm. Ostrówek;
 • nr 4536E relacji Czarnożyły – Gromadzice;
 • nr 4537E relacji gm. Ostrówek – Gromadzice – Staw – gm. Wieluń;
 • nr 4531E relacji Gromadzice – Stawek – gm. Wieluń

Powierzchnia gminy Czarnożyły wynosi 6967 ha, czyli 7,52% powierzchni powiatu wieluńskiego. Zaraz po gminie Skomlin (5,96%), powierzchnia gminy stanowi najmniejszą część powiatu3. Składa się z 11 sołectw, skupiających 13 miejscowości. Sołectwa gminy Czarnożyły to: Czarnożyły, Emanuelina, Łagiewniki, Gromadzice, Kąty, Platoń, Raczyn, Staw, Stawek, Wydrzyn Opojowice. Pozostałe miejscowości to Działy i Leniszki zlokalizowane w sołectwie Emanuelina.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku gminę Czarnożyły zamieszkiwały 4 492 osoby. Zarejestrowano więcej kobiet niż mężczyzn, różnica wyniosła 24 osoby. W gminie dominuje ludność w wieku produkcyjnym obejmując 61,1% społeczeństwa, niekorzystnym zjawiskiem jest zauważalny na przestrzeni badanych lat ciągły wzrost liczby osób w wieku poprodukcyjnym osiągając 20,8% społeczeństwa i stopniowy spadek liczby osób w wieku przedprodukcyjnym. Średnia gęstość zaludnienia gminy wynosi 65 os./km2 i znacznie przewyższa wartość wskaźnika liczonego dla gmin wiejskich województwa łódzkiego (54 os./km2), co plasuje gminę Czarnożyły na piątym miejscu wśród gmin powiatu wieluńskiego.

Liczba mieszkańców
(dane z 2019 roku):
Czarnożyły 1228
Działy 36
Emanuelina 65
Gromadzice 303
Kąty 150
Leniszki 82
Łagiewniki 487
Opojowice 276
Platoń 137
Raczyn 561
Staw 352
Stawek 168
Wydrzyn 647
RAZEM: 4492

Obszar gminy Czarnożyły charakteryzuje się typowym klimatem przejściowym pomiędzy wpływem mas powietrza oceanicznego i kontynentalnego oraz pomiędzy klimatem wyżyn i nizin. Średnie opady roczne wynoszą 500 -550 mm. Okres wegetacji wynosi ok. 240 dni. Natomiast średnia roczna temperatura +8°C. 

Od strony południowo-wschodniej przebiega rzeka Pyszna, a od zachodniej rzeka Oleśnica, są one podstawowymi odbiornikami wód z terenu gminy.

logomikroporady

 

 gops logo