Funkcjonowanie oświaty w Gminie opierać się będzie w najbliższych latach na istniejących szkołach podstawowych w Czarnożyłach, Łagiewnikach, Wydrzynie. Nauka w szkołach ponadpodstawowych realizowana jest w pobliskim Wieluniu. Młodzież ma zagwarantowany bezpieczny dojazd do szkół, a wykształcona kadra nauczycielska daje pewność wysokiego poziomu nauczania. Ponadto młodzieżą niepełnosprawną zajmuje się Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Gromadzicach.


Szkoła Podstawowa w Łagiewnikach

Szkoły podstawowe


Szkoła Podstawowa w Czarnożyłach

Przedszkola

  • Oddział przedszkolny w Czarnożyłach, tel. 43 84-16-279
  • Oddział przedszkolny w Stawie, tel. 43 84-18-527
  • Oddział przedszkolny w Łagiewnikach, tel. 43 84-16-303
  • Oddział przedszkolny w Raczynie, tel. 43 84-16-211
  • Oddział przedszkolny w Wydrzynie, tel. 43 84-16-221
  • Oddział przedszkolny w Gromadzicach, tel. 43 84-16-292

Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Placówki kulturalne

  • Gminny Ośrodek Kultury w Czarnożyłach, tel. 43 84-16-282

logomikroporady

 

 gops logo