Nazwa "łagiewniki" określała mieszkańców osad zajmujących się wyrobem łagwi tj. naczyń z drewna lub skóry używanych do przenoszenia i przechowywania napoi w okresie kiedy wyrób i używanie szkła nie było jeszcze rozpowszechnione. Pierwsza wzmianka w źródłach pisanych pochodzi z 1412 r. Bartosz z Łagiewnik wraz z innymi rozsądza spór o sołectwo w Dzietrznikach - w następnych latach występuje on z przydomkiem Moskopa. Według danych z 1827 roku była to wieś położona nad strumieniem Wołodoły. Była tu szkoła początkowa - l klasowa ogólna oraz kościół drewniany wzniesiony zapewne na miejscu starej świątyni w 1623 r., niegdyś parafialny - dziś filia Raczyna, przebudowany po zniszczeniu w 1805 r. przez dziedzica wsi Ignacego Ostrowskiego i restaurowany w XX w. W kościele znajduje się obraz chrztu Chrystusa z XVIII w. oraz belka tęczowa z krucyfiksem z XVIII w.

W czasie II Wojny Światowej Łagiewniki nosiły nazwę Schaffingen lub Schaffhausen. Po II wojnie utworzona została w Łagiewnikach Gromadzka Rada Narodowa, która działała do 1 stycznia 1958 r.Po tym roku sołectwo Łagiewniki wcielone zostało do gminy Czarnożyły.

Łagiewniki usytuowane są wzdłuż drogi powiatowej nr 4534E i wzdłuż drogi gminnej nr 117103E (Łagiewniki - Biała Parcela). Drogi pokryte są nawierzchnią asfaltową. W Łagiewnikach znajduje się Szkoła Podstawowa i oddział przedszkolny. W miejscowości tej działa rówież Ochotnicza Straż Pożarna.

Szkoła Podstawowa w Łagiewnikach nosi nazwę Błogosławionego Ludwika Gietyngiera, który został beatyfikowany w 1999 r. przez papieża Polaka Jana Pawła II. Błogosławiony Ludwik Roch Gietyngier był w czasie II wojny światowej proboszczem parafii Raczyn. 6 października 1941 r. został aresztowany przez Niemców i wywieziony do obozu koncentracyjnego w Dachau. Tam został zamordowany przez kapo obozowego 30 listopada 1941 r. Był pierwszym kapłanem diecezji częstochowskiej, który zginął w Dachau.

W Łagiewnikach znajduje się zabytkowy kościółek modrzewiowy powstały około 1626 r., który jest wpisany do rejestru zabytków województwa sieradzkiego. Obiekt ten jest remontowany wysiłkiem finansowym mieszkańców sołectwa.

Łagiewniki są wsią zwodociągowaną, mieszkańcy mają dostęp do sieci internetu i do sieci telefonii stacjonarnej.

W 2007 roku zmodernizowano część drogi gminnej nr 117453E Raczyn - Tyranów - Biała poprzez nałożenie nawierzchni asfaltowej. W 2009 roku ukończono modernizację dalszej części drogi poprzez położenie nawierzchni asfaltowej.

W 2010 roku rozpoczęto budowę kanalizacji z przyłączami do budynków mieszkalnych z przepompowaniami ścieków w miejscowości Łagiewniki i Czarnożyły Parcela.

W 2009 roku podpisano umowę z Urzędem Marszłkowskim w Łodzi na dofinansowanie zadania inwestycyjnego - budowę kanalizacji sanitarnej - ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - Podstawowe usługi dla ludności wiejskiej.

W 2009 roku w sołectwie Łagiewniki zamieszkiwało 518 osób.

Prezesem OSP w Łagiewnikach jest Pan Józef Wróbel.

Sołtysem wsi Łagiewniki jest Pani Anna Kuźnik.

logomikroporady

 

 gops logo