W Gminie przeważają gleby klasy IV - 60% oraz III - 24 %, pozostałą część stanowią gleby słabe ok. 16%. Uprawiane są głównie: pszenica, żyto, jęczmień, pszenżyto, owies, ziemniaki i warzywa.


Widok na Czarnożyły

Tereny Gminy są czyste ekologicznie i posiadają korzystne warunki do uprawy zdrowej żywności. Większość użytków rolnych stanowi własność prywatną. Na obszarze Gminy istnieją korzystne warunki do uprawy warzyw, rozwoju sadownictwa i rozwinięcia hodowli bydła mlecznego i opasowego.

Według Powszechnego Spisu Rolnego z 2010r. (ostatnie dostępne dane), w gminie Czarnożyły funkcjonowały 792 gospodarstwa domowe, z których większość czerpała dochody z działalności rolniczej (ok. 97%).

Wszystkie gospodarstwa rolne w gminie są gospodarstwami indywidualnymi. Niemalże wszystkie (97%) prowadzą działalność rolniczą. Większość gospodarstw, w których prowadzona jest działalność rolnicza stanowią te o powierzchni od 1 do 5 ha (46%) oraz od 5 do 10 ha (31,6%).
Szacunkowe struktury upraw [ha] – (2010r.)

Szacunkowe struktury upraw [ha] - (2010 r.)

OGÓŁEM 758
Zboża razem 653
Zboża podstawowe z mieszankami zbożowymi 652
Ziemniaki 662
Buraki cukrowe 7
Rzepak i rzepik razem 6
Strączkowe jadalne na ziarno razem 0
Warzywa gruntowe 45


Użytki rolne według klas gruntów (2003 r.)

Klasa Powierzchnia
II 137,32
III 1355,78
IV 2858,30
V 722,60
VI 103,00

logomikroporady

 

 gops logo