Pierwsza wzmianka o miejscowości występuje w akcie konfederacji szlachty wielkopolskiej z 1352 r. jako "Boguslaus de Raczeno" W dokumencie Warcisława, księcia szczecińskiego z 1390 r. występuje jako świadek "Mathia de Raczyn", którego pochodzenie z wieluńskiego jest bezsporne.

Interesującą postacią był Wyszek (Wisław) z Raczyna, który w 1415 r. występował na liście testacyjnej dokumentów wystawionych przez Wierusza z Kąt, starostę Wieluńskiego. Następnie toczył spory majątkowe na terenie Wielkopolski, gdzie przebywała także jego matka Agnieszka. W 1421 r. udał się do Pragi i aktywnie uczestniczył w burzliwych wydarzeniach husyckich w Czechach, które ostatecznie przypłacił życiem w 1437 r.

W 1419 r. Wierzbięta z Raczyna, zwany Strusiem pełnił urząd podsędka wieluńskiego. Powyższe nazwiska świadczą o tym, ze właściciele Raczyna odgrywali znaczną rolę w życiu publicznym kraju. Miejscowość stanowi gniazdo rodziny Raczyńskich herbu Nałęcz. Z rodziny tej wywodzi się Edward Bernard Raczyński Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej na uchodźstwie w latach 1979 - 1986. Pochowany w pałacu rodowym w Rogalinie k/Poznania. Rodzina ta w wieku XVII i XVIII rozproszyła się po całej ówczesnej Rzeczpospolitej osiągając najwyższe urzędy i godności. Część została jednak na ziemi wieluńskiej.

W latach 1552 - 1553 posiadłość liczyła 19 osad, 7 łanów, karczmę i młyn dziedziczny.

Najstarsza wzmianka o młynie w Raczynie pochodzi z 1462, którego właścicielem był Jan Piskul, młynarz z Raczyna. Był to młyn korzeczny o jednym kole. Znajdował się na rzecze noszącej w źródłach nazwę Ruda. Rzeka ta znana była również jako Piskol, a obecnie nosi nazwę Pyszna.

W czasie okupacji niemieckiej od 1939 r. wieś nosiła nazwę Nabwisdorf.

Parafia Raczyn powstała przed 1459 r. od 1460 r. Obecny kościół drewniany p.w. św. Tekli, zrębowy, wzniesiony został na początku XVII wieku, powiększony w 1938 r. W kościele znajdują się trzy barokowe ołtarze, a na belce tęczowej krucyfiks z XVIII w. Obok kościoła stoi dzwonnica z przełomu XVIII - XIX w. Kościół parafialny w Raczynie jest wpisany w rejestr zabytków województwa sieradzkiego. W dniu 6 maja 2001 r. świątynia została podniesiona do rangi sanktuarium bł. Ludwika Rocha Gietyngiera i bł. Marii Kanuty Chrobot.

Obecnie kościół jest remontowany przez ks. Mariusza Walczyka przy wsparciu finansowym mieszkańców Raczyna. W Raczynie w 1896 r. urodziła się bł. Maria Kanuta Chrobot, która została beatyfikowana przez papieża Jana Pawła II 5 maja 2000 r.

Obecnie we wsi znajduje się oddział przedszkolny szkoły podstawowej w Łagiewnikach, sklepy oraz dom ludowo - strażacki wybudowany w 1973 r.

Sołectwo Raczyn położone jest wzdłuż drogi powiatowej nr 4545E Sieniec - Masłowice - Lututów oraz przy drodze powiatowej nr 4500 E. Przez wieś przechodzi również droga gminna nr 117453E Raczyn - Tyranów - grunty gminy Biała.

Droga powiatowa nr 4545E w 2009 roku została wyremontowana w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2009 - 2011 przy współudziale finansowym. Starostwa Powiatowego w Wieluniu i Gminy Czarnożyły. W 2009 roku droga powiatowa nr 4500E została wyremontowana po budowie kanalizacji sanitarnej w Raczynie. W latach wcześniejszych przy wsparciu finansowym Starostwa Powiatowego w Wieluniu i Gminy Czarnożyły został wybudowany wzdłuż tej drogi chodnik, który w znacznym stopniu poprawił bezpieczeństwo mieszkańców oraz poprawił estetykę tej miejscowości.

Sołectwo Raczyn jest całkowicie zwodociągowane, mieszkańcy mają dostęp do sieci internetu i do sieci telefonii stacjonarnej. W 2009 roku zakończono budowę kanalizacji sanitarnej w Raczynie. Kanalizacja sanitarna odbiera ścieki komunalne od wszystkich gospodarstw domowych jak również od podmiotów gospodarczych. Również w 2009 roku dokonano remontu dróg gminnych poprzez nałożenie powierzchni asfaltowej na drodze wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych nr działki 440 oraz na drodze dojazdowej do gruntów rolnych nr działki 322.

W styczniu 2010 roku przy współudziale środków finansowych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu "Bliżej siebie" zostało zorganizowane dla mieszkańców sołectwa Raczyn spotkanie kulturalno - rozrywkowe "Dzień Seniora" przygotowane przez miejscowe Koło Gospodyń Wiejskich.

Wieś Raczyn jest wsią atrakcyjną nie tylko ze względu na atrakcyjne położenie w okolicach Wielunia, ale także ze względu na szeroką infrastrukturę, którą starają się zapewnić mieszkańcom władze Gminy Czarnożyły.

Obecnie we wsi mieszka 589 mieszkańców.

Sołtysem jest Pan Wiesław Dera.

logomikroporady

 

 gops logo