b_200_150_16777215_00_images_news_Logo_PO_KL_mini.JPGGmina Czarnożyły realizuje projekt pn. "Europejskie Przedszkola w Gminie Czarnożyły" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytetu IX, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Kwota dofinansowania wynosi 610 890 zł.

W ramach udzielonego dofinansowania 7 oddziałów przedszkolnych zostanie wyposażone w nowoczesne place zabaw z bezpieczną nawierzchnią euro-flex, istniejące toalety zostaną dostosowane i doposażone do możliwości dzieci młodszych, jak i personelu. Dodatkowo projekt obejmuje także zakup urządzeń i wyposażenia do utrzymania czystości, zakup wyposażenia wypoczynkowego i meblowego, zakup pomocy dydaktycznych i zabawek, zakup sprzętu audiowizualnego, biurowego, komputerowego i zabezpieczającego.

b_200_150_16777215_00_images_news_logoKOLOR_OSTATECZNY_PROMUJE_LODZKIE.jpg

 

 

 

Zakończenie projektu Europejskie Przedszkola w Gminie Czarnożyły

logomikroporady

 

 gops logo