b_200_150_16777215_00_images_2018_2018-11-16-solary.jpgZgodnie z zapisami zawieranych z mieszkańcami umów o zobowiązaniu do wniesienia wkładu własnego do projektu :Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w Gminie Czarnożyły" informujemy, że 

 

  • wpłaty wkładu własnego należy dokonać na rachunek bankowy Gminy Czarnożyły
    Bank Spółdzielczy Ziemii Wieluńskiej O/Czarnożyły
    nr 50 9244 0003 0000 1283 2000 0270
  • w tytule przelewu należy wpisać nr umowy, imię nazwisko oraz adres właściciela nieruchomości której wpłata dotyczy

Pięrwszą częśc wkładu własnego należy przekazać do dnia 15 lipca 2018 r., pozostałą kwotę do 15 listopada 2018 r.

logomikroporady

 

 gops logo