W dniu 25 maja 2018 r. rozstrzygnięty został przetarg na realizację budowy instalacji kolektorów słonecznych na budynkach właścicieli prywatnych oraz instalacji fotowoltanicznych na obiektach użyteczności publicznej, projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2016 – 2020.  

 

Do postępowania przystąpiło dwóch oferentów, z których najkorzystneijszą ofertę złożyła firma Sanito z Warszawy. Wykonawca do 30 listopada 2018 r. w 247 gospodarstwach mieszkańców gminy zaprojektuje i zainstaluje kolektory słoneczne do podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Ponadto w roku 2019 obiekty Oczyszczalni Ścieków oraz Stacji Uzdatniania Wody będą zasilane energią elektryczną z paneli fotowoltanicznych o mocy około 40 kW każda.

Wartość inwestycji po przetargu wynosi ponad 3 mln 640 tys. zł, koszty kwalifikowane w wysokości 85 % pokryte zostaną ze środków Unii Europejskiej. Realizacja projektu przyczyni się do ograniczenia negatywnych skutków niskiej emisji na terenie Gminy Czarnożyły.

 

logomikroporady

 

 gops logo