Trwają prace związane z montażem instalacji solarnych na budynkach właścieli prywatnych w ramach projektu "Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w Gminie Czarnożyły" dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2016 – 2020. 

 

W ramach zadania inwestycyjnego firma Sanito z Warszawy zamontuje w 247 lokalizacjach komletne instalacje solarne do podgrzewania ciepłej wody użtkowej obejmujące:

  • 145 instalacji solarnych składających się z dwóch kolektorów, zbiornika do magazynowania wody oraz systemu pomp i automatyki oraz
  • 102 instalacji solarnych składających się z trzech kolektorów, zbiornika do magazynowania wody oraz systemu pomp i automatyki.

Ponadto obiekty oczyszczalni ścieków oraz stacji uzdatniania wody wyposażone zostaną w instalację fotowoltaiczne o mocy ponad 39 kW każda.

Wartość inwestycji po przetargu wynosi ponad 3 mln 640 tys. zł, koszty kwalifikowane w wysokości 85 % pokryte zostaną ze środków Unii Europejskiej. Realizacja projektu przyczyni się do ograniczenia negatywnych skutków niskiej emisji na terenie Gminy Czarnożyły.

Szczegółów dotyczących prowadzonych prac można uzyskać osobiście w Urzędzie Gminy Czarnożyły pokój nr 5 oraz pod nr telefonu 43 841 68 05, lub bezpośrednio u wykonawcy - koordynator robót - Andrzej Nowak tel. 533 334 534.

Zgodnie z zapisami zawieranych z mieszkańcami umów o zobowiązaniu do wniesienia wkładu własnego do projektu :Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w Gminie Czarnożyły" przypominamy, że

  • wpłaty wkładu własnego należy dokonać na rachunek bankowy Gminy Czarnożyły
    Bank Spółdzielczy Ziemii Wieluńskiej O/Czarnożyły
    nr 50 9244 0003 0000 1283 2000 0270
  • w tytule przelewu należy wpisać nr umowy, imię nazwisko oraz adres właściciela nieruchomości której wpłata dotyczy

logomikroporady

 

 gops logo