Jak co roku Rada Sołecka i Koło Gospodyń Wiejskich w Stawku zorganizowały dla lokalnej społeczności uroczyste spotkanie noworoczne. Gminny Ośrodek Kultury w Czarnożyłach wsparł uroczystość środkami finansowymi uzyskanymi z Europejskiego Funduszu Społecznego na program pod nazwą „Bliżej Siebie”.

Czytaj więcej...

Wszystkie Babcie i wszyscy dziadkowie z miejscowości Katy oraz zaproszeni goście i mieszkańcy podziwiali perfekcyjnie przygotowane występy dzieci z tej miejscowości pod kierownictwem pani Urszuli Łebek. Następnie oklaskiwali występy wieluńskiego big bandu przy smacznym poczęstunku.

Czytaj więcej...

Tradycyjnie jak co roku na terenie gminy Czarnożyły wystawiono Jasełka Bożonarodzeniowe. W świąteczny nastrój, uczestników wprowadziły przedstawienia przygotowane przez dzieci z przedszkola w Stawie oraz ze Szkoły Podstawowej w Łagiewnikach.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o zamówieniu

W dniu 21 grudnia 2009 roku został ogłoszony przetarg na zadanie pod nazwą: "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Łagiewniki- Czarnożyły".

Czytaj więcej...

Koszt całkowity zadania obejmujący wykonanie projektu architektoniczno- budowlanego , nadzór inwestorski nad inwestycją oraz budowę boiska wyniósł 361 549,44 zł.

Zadanie współfinansowane przy udziale Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej  w wysokości 180 700, 00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy siedemset 00/100 zł).

Czytaj więcej...

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ,,Ziemia Wieluńska’’ informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie „Małe projekty” tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej operacji objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Czytaj więcej...

logomikroporady

 

 gops logo