Lokalna Grupa Działania „Ziemia Wieluńska” zaprasza osoby fizyczne, stowarzyszenia zarejestrowane w KRS, fundacje, gminy, instytucje kultury, w tym biblioteki, orkiestry, uczniowskie kluby sportowe, wspólnoty gruntowe, spółki wodne i inne do udziału w bezpłatnym szkoleniu nt. wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania Małe projekty (Oś IV Leader).

Czytaj więcej...

Mając na względzie ochronę najcenniejszych zabytków z województwa łódzkiego, Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi ogłosił konkurs na udzielenie dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków województwa łódzkiego w 2010 r.

Czytaj więcej...

W dniu 11 marca 2010 roku w budynku Szkoły Podstawowej w Czarnożyłach rozegrano gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. W turnieju uczestniczyła młodzież ze szkół podstawowych oraz gimnazjum z terenu Gminy Czarnożyły. Wzięło w nim udział 6 osób, które rywalizowały w 2 grupach wiekowych.

Czytaj więcej...

W dniu 7 marca 2010 roku o godz. 1400 w sali OSP Wydrzyn odbył się turniej w tenisie stołowym o mistrzostwo Gminy Czarnożyły o puchar Wójta Gminy. Do turnieju zgłosiło się łącznie 73 zawodników. Turniej rozegrano w trzech kategoriach męskich: do lat 16 (21 zawodników), od 16 do 30 lat (22 zawodników), powyżej 30 lat (15 zawodników) i jednej żeńskiej (15 zawodniczek).

Czytaj więcej...

Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi 19 lutego br. ogłosił otwarty konkurs ofert dotyczący organizacji w kraju i za granicą festiwali mających istotne znaczenie dla polskiej i regionalnej kultury i sztuki oraz ich krajowej i zagranicznej promocji, w tym fundowanie nagród. Zainteresowane stowarzyszenia oraz organizacje pozarządowe mogą składać aplikacje w terminie do 22 marca b.r.

Czytaj więcej...

Zima 2009/2010 okazała się wyjątkowo surowa, a początek roku przyniósł dodatkowo intensywne opady śniegu i niską temperaturę, co znacznie pogorszyło warunki na drogach i chodnikach. Zmusiła gminy do zaangażowania znacznych środków finansowych i technicznych.

Czytaj więcej...

logomikroporady

 

 gops logo