100_1089.jpgW dniu 21 maja 2010 roku mineła XX rocznica wybudowania kapliczki pw. św. Jana Nepomucena w Kątach.

Poprzednia kapliczka stała tu już na początku ubiegłego stulecia, lecz w czasie II wojny światowej została zniszczona. Ocalała z niej tylko figurka świętego, która była przechowywana prawie pół wieku w ukryciu. Dopiero w 1990 roku Józef Rosiński z pomocą Władysława Łuczaka wybudował nową kapliczkę i umieścił w niej odnowiona figurkę.

Czytaj więcej...

Wójt Gminy Czarnożyły - GMINNY  KOMISARZ  SPISOWY na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o powszechnym spisie rolnym w 2010 r. (Dz. U. Nr 126, poz. 1040) ogłasza nabór na rachmistrzów spisowych, którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie Gminy Czarnożyły.

Czytaj więcej...

W dzień Zesłania Ducha Świętego 24 maja 2010 roku w Domu Ludowo Strażackim w Wydrzynie odbyła się uroczystość Święta Ludowego połączonego z obchodami Dnia Matki. Organizatorzy w składzie: Rada Sołecka, Koło Gospodyń Wiejskich oraz Ochotnicza Straż Pożarna z Wydrzyna, zapewnili ogrom atrakcji.  Program uroczystości obejmował występy uczniów ze Szkoły Podstawowej w Wydrzynie, inscenizację ”Wesela Ludowego” przygotowaną przez młodzież z Gimnazjum Czarnożyły, występy wokalne Chóru Nauczycielskiego z Wielunia oraz zabawę taneczną.

Czytaj więcej...

Swoje święto strażacy z Gminy Czarnożyły obchodzili w dniu 2 maja 2010r. Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 15.00 Mszą Świętą przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Stawie.  Strażacy dziękowali Bogu i swojemu patronowi Św. Florianowi za opiekę podczas przeprowadzonych akcji.

Czytaj więcej...

Lokalna Grupa Działania „Ziemia Wieluńska” zaprasza osoby fizyczne, stowarzyszenia zarejestrowane w KRS, fundacje, gminy, instytucje kultury, w tym biblioteki, orkiestry, uczniowskie kluby sportowe, wspólnoty gruntowe, spółki wodne i inne do udziału w bezpłatnym szkoleniu nt. wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania Małe projekty (Oś IV Leader).

Czytaj więcej...

Mając na względzie ochronę najcenniejszych zabytków z województwa łódzkiego, Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi ogłosił konkurs na udzielenie dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków województwa łódzkiego w 2010 r.

Czytaj więcej...

logomikroporady

 

 gops logo