b_200_150_16777215_00_images_news_Logo_PO_KL_mini.JPGGmina Czarnożyły w roku 2014 zrealizowała projekt pn. "Europejskie Przedszkola w Gminie Czarnożyły" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytetu IX, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt obejmował realizację trzech zadań w 7 oddziałach przedszkolnych z terenu gminy :

  1. Organizacja placów zabaw w ramach którego doposażono 4 i utworzono 2 nowe place zabaw, w dwóch oddziałach przedszkolnych utworzonow bezpieczne nawierzchnie
  2. Dostosowanie pomieszczeń w ramach którego zmodernizowano 7 toalet dla dzieci przedszkolnych oraz 6 toalet dla personelu, wykonano montaż urządzeń sanitarno-higienicznych
  3. Wyposażenie oddziałów przedszkolnych w ramach którego 7 oddziałów przedszkolnych wyposażono w urządzenia do utrzymywania czystości, rolety okienne, osłony kaloryferów, apteczki i znaki ewakuacyjne, meble do szatni i regały biurowe, zestawy wypoczynkowe, zabawki, gry i pomoce dydaktyczne, artykuły plastyczne, tablice interaktywne, zestawy komputerowe, kserokopiarki, skanery, drukarki oraz radioodtwarzacze.

Głównym celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat.

Wartość projektu wyniosła ponad 605 tys. zł w całości dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

b_200_150_16777215_00_images_news_logoKOLOR_OSTATECZNY_PROMUJE_LODZKIE.jpg

Zdjęcia z Oddziału Przedszkolnego w Czarnożyłach

Zdjęcia z Oddziału Przedszkolnego w Gromadzicach

Zdjęcia z Oddziału Przedszkolnego w Wydrzynie

Zdjęcia z Oddziału Przedszkolnego w Stawie

Zdjęcia z Oddziału Przedszkolnego w Łagiewnikach

Zdjęcia z Oddziału Przedszkolnego w Raczynie

logomikroporady

 

 gops logo