b_200_150_16777215_00_images_news_logo2wfosigw.jpg

Zadanie pod nazwą.:

„Zaplanowanie i utworzenie pracowni przyrodniczej „LEŚNA POLANA” przy Publicznej Szkole Podstawowej w Czarnożyłach”

dofinansowano w formie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkursu „Moja wymarzona ekopracownia”.


Wartość ogółem zadania: 48 000 zł , w tym dotacja w kwocie 42 000 zł ze środków WFOŚiGW w Łodzi.


Celem realizacji zadania było podniesienie świadomości ekologicznej uczniów, zainteresowanie przyrodą, jej różnorodnością, bogactwem i pięknem, poszerzenie wiadomości z zakresu ochrony środowiska oraz racjonalnego korzystania z zasobów przyrody oraz utrwalenie wśród uczniów postaw i zachowań proekologicznych.


Link do strony WFOŚiGW w Łodzi: www.wfosigw.lodz.pl

logomikroporady

 

 gops logo