logotyp do Cyfrowa Gmina poziom

Centrum Projektów Polska Cyfrowa
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO 2014-2020
Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU
Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Gmina Czarnożyły otrzymała dofinansowanie w wysokości 134 670,00 zł na projekt złożony w ramach Konkursu Grantowego „Cyfrowa Gmina”, finansowany ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 w osi V „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU”.

Cel programu: Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych poprzez nabycie sprzętu IT i oprogramowania, licencji niezbędnych do realizacji e-usług, pracy i edukacji zdalnej oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.

Otrzymane dofinansowanie zostanie przeznaczone na następujące działania:

Modernizacja infrastruktury IT (zakup serwera wraz z z oprogramowaniem do usług publicvznych).
Wymiana sprzętu wykorzystywanego przez urzędników.
Zakup sprytu i oprogramowania do archiwizacji danych.
Przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa.
Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa dla wszystkich pracowników urzędu oraz osoby odpowiedzialnej za prawidłowe funkcjonowanie systemu.

Czas trwania projektu: Projekt realizowany jest od 27.04.2022 roku. Maksymalny czas realizacji to 18 miesięcy, jednak nie dłużej niż do dnia 30.09.2023 roku.

Planowane efekty: Realizacja projektu umożliwi znaczny rozwój cyfrowy Urzędu Gminy Czarnożyły, poprzez usprawnienie pracy urzędników oraz bezpieczeństwo i komfort pracy zdalnej.

Wartość dofinansowania: 134 670,00 zł

20220111 cyfrowa gmina smallGmina Czarnożyły znalazła się wśród samorządów województwa łódzkiego, które otrzymały dofinansowanie z Rządowego Konkursu Grantowego "Cyfrowa Gmina". 

Czytaj więcej...

logomikroporady

 

 gops logo