logo cyfrowa pgrGmina Czarnożyły zrealizowała projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

Celem projektu było wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

W ramach realizacji projektu grantowego zakwalifikowano 72 uczniów, dla których zostało zakupionych i przekazanych w użyczenie 54 komputerów przenośnych oraz 18 zestawów komputerów stacjonarnych wpraz z oprogramowaniem i akcesoriami.

Łączna kwota projektu wyniosła 179 090,46 zł w 100% sfinansowana ze środków Unii Europajeskiej w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w ramach działania 5.1 „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. 

Logo CPPC

Gmina Czarnożyły realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” 
Celem projektu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

Do projektu zakwalifikowano 72 uczniów, kwota dofinansowania projektu ze środków Unii Europejskiej wynosi 189 360,00 zł - 100% kosztów kwalifikowalnych.

Logo CPPC

logo cyfrowa pgrGmina Czarnożyły w ramach Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina -Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 pozyskała dofinansowanie na zakup komputerów stacjonarnych oraz laptopów dla uczniów z terenu Gminy Czarnożyły. 

Czytaj więcej...

logomikroporady

 

 gops logo