20220221 11 zagospodarowanie terenu gminnego osuedle wspolnotaTrwają prace związane z realizacją inwestycji na terenie wspólnoty mieszkaniowej w Czarnożyłach. Inwestycja rozpoczęła się w roku 2021 i w roku bieżącym jest kontynuowana. Pogoda pozwala na prowadzenie prac ziemnych i mimo niekorzystnych warunków prace posuwają się do przodu. 

Obecnie wyznaczono główne ciągi komunikacyjne i miejsca parkingowe, ułożono krawężniki i obrzeża oraz podbudowę z kamienia. Trwa etap układania kostki brukowej pod drogi, parkingi oraz chodniki.
Wykonawcą robót budowlanych jest firma ROL-BUD Elżbieta Grabiszewska ze Szczercowa, która zrealizuje zadanie do 19 października 2022 roku.
Wartość zadania po przetargu wynosi 823 239,00 zł i w kwocie 800 000 zł jest finansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach nabory dla gmin na których funkcjonowały Państwowe Gospodarstwa Rolne.

20220522 rfil pgr

logomikroporady

 

 gops logo