logo rfilW dniu 19 października 2021 r. została zawarta umowa na roboty budowlane pn. Zagospodarowanie terenu gminnego w osiedlu mieszkaniowym „Wspólnota”w Czarnożyłach. 

W ramach zadania wykonana zostanie przebudowa dróg wewnętrznych wraz z chodnikami, budowa placu zabaw oraz wykonanie nasadzeń na terenie popegeerowskim w miejscowości Czarnożyły.
Inwestycja realizowana jest w ramach rozstrzygniętego w dniu 11 czerwca 2021 r. trzeciego naboru wniosków o wsparcie dla gmin popegeerowskich z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej, tj. Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Wykonawcą robót budowlanych jest firma ROL-BUD Elżbieta Grabiszewska ze Szczercowa, która zrealizuje zadanie w okresie do 19 października 2022 roku. Wartość zadania po przetargu wyniosła 823 239,00 zł. Gmina Czarnożyły pozyskała ze środków RFIL dofinansowanie w kwocie 800 000,00 zł.

20220522 rfil pgr

 

logomikroporady

 

 gops logo