20230209 038 konferencja rzadowy fundusz rowozju drogGmina Czarnożyły znalazła się wśród pięciu samorządów z terenu powiatu wieluńskiego, które otrzymały dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W dniu 8 lutego 2023 r. Prezes Rady Ministrów zaakceptował listy zadań powiatowych i gminnych do dofinansowania. 
Czytaj więcej...

20230208 koncert orkiestry smallGmnny Ośrodek Kultury w Czarnożyłach zaprasza na Karnawałowy Koncert, w ktorym wystąpi Czarnożylska Orkiestra Dęta. Koncert odbędzie sie w dniu 12 lutego 2023 r. o godz. 15.00 na sali widowiskowej ośrodka kultury w Czarnożyłach. 

Czytaj więcej...

20230203 okresowe przeglady budunkowPowiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Wieluniu informuje, że w związku z nasileniem w ostatnim czasie pożarów sadzy w kominach budynków mieszkalnych na terenie powiatu wieluńskiego, zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. 2021 r. poz. 2351 ze zm.), właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany zapewnić 

Czytaj więcej...

20230127 103347 walne zebranie sprawozdawczeW Gminnym Ośrodku Kultury w Czarnożyłach w dniu 27 stycznia 2023 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej w Czarnożyłach. W posiedzeniu uczestniczyli zaproszeni przedstawiciele władz samorządu gminnego (Przewodniczący Rady Gminy – Jerzy Łabęcki, Sekretarz Gminy – Piotr Kędzia), oraz delegaci. 
Czytaj więcej...

20230127 005 wizytacja kuratora oswiatyW dniu 27 stycznia 2023 r. Łódzki Kurator Oświaty - Waldemar Flajszer spotkał się z władzami Gminy Czarnożyły, by porozmawiać o potrzebach gminnych szkół i oddziałów przedszkolnych. 

Czytaj więcej...

20230123 030 klub dzieciecyTrwają roboty budowlane związane z realizacją inwestycji pn.: „Budowa budynku zero emisyjnego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii z przeznaczeniem na klub dziecięcy i przedszkole w miejscowości Wydrzyn” 

Czytaj więcej...

logomikroporady

 

 gops logo