20231216 2 strazacki oplatekStrażackie spotkania opłatkowe są już wpisane w tradycje jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Czarnożyły. Tegoroczne wydarzenie odbyło się w poszerzonym składzie, do druhów z terenu gminy dołączyła jednostka OSP z Nietuszyny, która przynależy do parafii pw. św. Bartłomieja Ap. w Czarnożyłach. Organizatorem spotkania w dniu 16 grudnia 2023 r. była jednostka OSP Kąty, gdzie miejscowi druhowie wraz z członkiniami koła gospodyń wiejskich przygotowali wigilijną wieczerzę. 
Czytaj więcej...

logo zusZakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Łodzi zaprasza do skorzystania z dyżurów telefonicznych eksperta ZUS na temat: Korygowania dokumentów rozliczeniowych 
Czytaj więcej...

20231129 2 droga wydrzyn koloniaGmina Czarnożyły zakończyła realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi w miejscowości Wydrzyn Kolonia”. W ramach robót budowlanych wykonano na długości 996,42 mb nowy odcinek nawierzchni asfaltowej o szerokości 5,00 mb, jednostronny chodnik o szerokości 2,00 m, jednostronne pobocze z kruszywa o szerokości 0,75 m oraz stałą organizację ruchu - oznakowanie poziome i pionowe. 

Czytaj więcej...

lodzkie logo smallW 2023 roku Gmina Czarnożyły pozyskała dofinansowanienarealizację małychprojektów lokalnych. Sejmik Województwa udzielił Gminie Czarnożyły pomocy finansowej w formie dotacji celowej w łącznej wysokości 36.000 zł z przeznaczeniem nadofinansowanie zadań własnych gminy w ramach programu „Sołectwo na Plus” w miejscowościach: 

Czytaj więcej...

20231124 14 samochod opojowiceW dniu 24 listopada 2023 r. odbyło się huczne powitanie nowego wozu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Opojowicach. 

Czytaj więcej...

ranking rzeczpospolitaGmina Czarnożyły w rankingu samorządów „Rzeczpospolitej” spośród 1 513 gmin wiejskich w Polsce zajęła 13 miejsce, w województwie łódzkim uplasowała się na pozycji 6, a w powiecie wieluńskim jest liderem zdobywając łącznie 55,26 pkt

Czytaj więcej...

logomikroporady

 

 gops logo