b_200_150_16777215_00_images_2020_2020-02-16-droga-wydrzyn-08.jpgWarunki pogodowe sprzyjają pracom drogowym przy inwestycji przebudowy drogi gminnej w miejscowości Wydrzyn-Gromadzice. Inwestycja jest realizowana w latach 2019-2020, dotychczas zrealizowano roboty związane z budową odwodnienia i chodnika oraz ułożeniem podbudowy z kamienia na szerokości 5,5 m.

Obecnie trwa rozkładanie pierwszej warstwy nakładki asfaltowej tzw. wyrównującej, kolejno studzienki kanalizacyjne zostaną przebudowane do poziomu kolejnej warstwy mieszanek asfaltowych. 

Gmina Czarnożyły na zadanie: "Przebudowa drogi gminnej nr 117456E Wydrzyn-Gromadzice w miejscowości Wydrzyn na działce ewid. nr 376 - etap III" o łącznej wartości 1 595 050,00 zł otrzymała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 797 525,00 zł 

Wykonawca – firma „Bud-Trans” z Sieradza wykona prace obejmujące przebudowę drogi na długości ponad 975 mb, które mają zostać ukończone do końca lipca 2020 r.

logomikroporady

 

 gops logo