Roboty drogowe przy inwestycji przebudowy drogi gminnej w miejscowości Wydrzyn zostały w połowie wykonane. Dotychczas przeprowadzono działania związane z budową chodnika, wymianą podbudowy jezdni oraz przygotowaniem nawierzchni pod nową nakładkę asfaltową. 

Gmina Czarnożyły na zadanie: "Przebudowa drogi gminnej nr 117456E Wydrzyn-Gromadzice w miejscowości Wydrzyn na działce ewid. nr 376 - etap III" o łącznej wartości 1 595 050,00 zł otrzymała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 797 525,00 zł

Wykonawca – firma „Bud-Trans” z Sieradza wykona prace obejmujące przebudowę drogi na długości ponad 975 mb, które mają zostać ukończone do końca lipca 2020 r.

logomikroporady

 

 gops logo