W dniu 12 września 2019 r. oficjalnie została odebrana inwestycja "Przebudowa drogi gminnej nr 117103E Biała Parcela gr. Gminy Biała - Łagiewniki w miejscowości Łagiewniki na działce o nr ewid. 98/1" 

Na długości 936 metrów wykonawca zdania przedsiębiorstwo „Bud-Trans” z Sieradza wykonało prace związane z:

  • poszerzeniem istniejącej jezdi do szerokości 5,5 m,
  • budową jednostronnego chodnika z kostki na długości 917 m i szerokości 2 m,
  • frezowaniem istniejącej jezdni i ułożeniu warstwy z mieszanek sfaltowo-bitumicznych,
  • odtworzeniem istniejących rowów przydrożnych,
  • utwardzeniem poboczy,
  • ustawieniem oznakowania.

Gmina Czarnożyły na to zadanie o łącznej wartości 1 436 324,00 zł otrzymała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 718 162,00 zł.

Zdjecia z poszczególnych etapów realizacji inwestycji

Efekt końcowy - zakończenie prac

logomikroporady

 

 gops logo