b_200_150_16777215_00_images_2019_2019-08-26-droga-lagiewniki-07.jpgPrace drogowe przy inwestycji przebudowy drogi gminnej w miejscowości Łagiewniki - Wądoły dobiegają końca. Na długości 936 metrów na szerokości 5,5 m została położona nawierzchnia asfaltowa, wybudowano chodnik z kostki burkowej o szerokości 2 metrów. 

Przydrożne rowy zostały odwtorzone z zachowaniem poziomów spływu wód oraz utwardzono pobocza i ustawiono oznakowanie.
Gmina Czarnożyły na przedmitoowe zadanie: "Przebudowa drogi gminnej nr 117103E Biała Parcela gr. Gminy Biała - Łagiewniki w miejscowości Łagiewniki na działce o nr ewid. 98/1" o łącznej wartości 1 436 324,00 zł otrzymała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 718 162,00 zł.


logomikroporady

 

 gops logo