20220419 droga czarnozyly gromadzice smallW dniu 15 kwietnia 2022 r. została zawarta umowa na roboty budowlane pn. „Remont drogi powiatowej Nr 4534E Czarnożyły-Gromadzice”. Zakres zadania obejmuje wykonanie nowej nawierzchni drogi na odcinku o łącznej długości 2 590,00 mb oraz szerokości ok. 5,00 mb. 

Ponadto na całej długości drogi zostaną odtworzone pobocza z kruszywa o szerokości 0,75 m (obustronnie).
Remont drogi nastąpi na odcinku od miejscowości Czarnożyły (przy cmentarzu parafialnym), do miejscowości Gromadzice.
Wykonawcą zadania inwestycyjnego jest firma „DOMAX” Arkadiusz Mika z siedzibą w Boronowie. Wartość robót budowlanych po przetargu wyniosła 1 684 099,99 zł brutto.
Gmina Czarnożyły na realizację zadania pozyskała środki pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 959 773,00 zł, pozostałą kwotę po połowie pokryją z własnych budżetów Gmina Czarnożyły oraz Powiat Wieluński.

 20220419 droga czarnozyly gromadzice

20220622 rfrd gromadzice

logomikroporady

 

 gops logo