2021 10 06 droga michalkow katy 01W dniu 6 października zakończyła się inwestycja pn.: "Remont drogi gminnej Nr 117454E Czarnożyły-Kąty". 

Wykonawca na długości 2,8 km zrealizował  prace dotyczące remontu istniejącej nawierzchni. Wykonano wyrównanie dotychczasowej drogi oraz ułożenie podwójnej warstwy asfaltu, ponadto w miejscach narażonych na spękania krawędzi jezdni została zatopiona siatka wzmacniająca. Zadanie obejmowało również obustronne utwardzenie poboczy kruszywem oraz w ramach poprawy bezpieczeństwa pieszych wykonanie przejścia dla pieszych w m. Kąty.

Wyremontowana droga stanowi istotne połączenie miejscowości Kąty i Michałków z głównym ośrodkiem Gminy Czarnożyły.

Łączna wartość inwestycji wyniosła 1 201 820,02 zł brutto. Gmina Czarnożyły na realizację zadania otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 959 563,00 zł.

tablica rfrd 2021 v2

logomikroporady

 

 gops logo