20240527 023 droga dzialyTrwają roboty budowlane związane z przebudową drogi wewnętrznej w miejscowości Działy. Warunki pogodowe nie wstrzymują robót ziemnych i przygotowawczych i prace postępują zgodnie z harmonogramem.

Przebudowa drogi obejmuje odcinek od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 4529E poprzez istniejącą zabudowę mieszkaniową w kierunku najdalej znajdujących się budynków mieszkalnych.

W ramach inwestycji zostanie wykonane m.in.

  • przebudowa pasa jezdni na odcinku o długości 998,58 mb oraz szerokości 5,00 m,
  • obustronne pobocze z mieszanki kruszywa o szerokości 0,75 m.
  • oznakowanie pionowe w obrębie pasa drogowego.

Wykonawcą zadania inwestycyjnego jest firma ARES Karol Wrzecioniarz z siedzibą w Klonowej. Wartość robót budowlanych po przetargu wyniosła 1 153 822,19 zł brutto. Zakończenie przewidziane jest do dnia 18 października 2024 r.

Gmina Czarnożyły realizuje niniejszą inwestycję przy udziale środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 80% całkowitej wartości zadania.

logomikroporady

 

 gops logo