20240524 038 manewry ospW dniu 24 maja 2024 r. na terenie miejscowości Wydrzyn nieopodal miejscowej Domu Ludowego przeprowadzono manewry jednostek OSP z terenu Gminy Czarnożyły pod kryptonimem "Nocny Strażak". Głównym ich celem było sprawdzenie stanu gotowości bojowej OSP, poziomu wy-szkolenia, działania środków alarmowania i łączności oraz stanu technicznego sprzętu podstawowego ratowników. 
Ocenie podlegała praca dowódców w zakresie kierowania i realizacji wyznaczonych działań bojowych oraz przygotowanie i czas reakcji strażaków w przypadku realnego zagrożenia. Manewry zostały zorganizowane przez Zarząd Gminny OSP RP w Czarnożyłach z Komendantem Gminnym dh Damianem Grobelnym na czele we współpracy z Komendą PSP w Wieluniu oraz Komendą Powiatową Policji w Wieluniu. W ćwiczeniach uczestniczyły wszystkie jednostki OSP z terenu Gminy Czarnożyły oraz dwa pojazdy policji.
W pierwszej części ćwiczeń poszczególne jednostki udały się na miejsce wypadku drogowego wskutek którego wybuchł pożaru nieużytków i zakrzeczeń. Wykorzystując posiadane siły i środki jednostki rozpoczęły gaszenie pożaru i podjęto działania pomocy medycznej wobec uwięzionego w pojeździe poszkodowanego. Poszczególne jednostki działały zarówno w gaszeniu pożaru, udzielaniu pomocy oraz zabezpieczeniu zapasów wody.
Kolejnym elementem manewrów był wybuch i pożar w budynku gospodarczym. Ratownicy mieli za zadanie rozpocząć poszukiwania niebezpiecznych materiałów wybuchowych oraz wydobyć uwięzionych poszkodowanych.
Podczas piątkowych ćwiczeń nadzór nad jednostkami OSP sprawowali przedstawiciele Komendy Powiatowej Straży w Wieluniu.

Wójt Gminy Andrzej Modrzejewski z uznaniem odniósł się do ćwiczących druhów, zaznaczając przy tym, iż poziom przygotowania jednostek OSP z terenu gminy Czarnożyły do prowadzenia działań ratowniczych jest na wysokim poziomie. Druhowie są lepiej wyszkoleni i dysponują niezbędnym sprzętem. Dodał, iż tego typu ćwiczenia są niezbędne do doskonalenia umiejętności, które można wykorzystać podczas prawdziwej akcji ratowniczo-gaśniczej. Ćwiczenia przynoszą wymierne korzyści dla jednostek OSP oraz mieszkańców gminy, którzy mogą zawsze liczyć na skuteczną pomoc ze strony strażaków.
Rolę współpracy służb Policji oraz jednostek straży pożarnych podkreślił przedstawiciel Komendy Policji w Wieluniu komisarz Karol Brożyna. Wspólne działania owocują skutecznością podjętych działań w przypadku realnego zagrożenia i sytuacji losowych.
Na zakończenie Zarząd Gminny OSP w Czarnożyłach przygotował dla wszystkich druhów i obserwatorów manewrów pieczone kiełbaski z ogniska.

logomikroporady

 

 gops logo