20240317 005 infrastruktura sportowaZakończono roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn. Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenach popegeerowskich w ramach Programu Polski Ład III. 

W ramach inwestycji zostało wybudowane pełnowymiarowe boisko sportowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Czarnożyły, dwa wielofunkcyjne boiska sportowe przy szkołach podstawowych w Wydrzynie i Łagiewnikach oraz zmodernizowano ogrodzenie boiska wielofunkcyjnego na terenie rekreacyjnym w Czarnożyłach.
Charakterystyka poszczególnych obiektów:

1. W miejscowości Czarnożyły :

 • boisko piłkarskie 68,0×105,0 m - 7140,0 m2
 • automatyczne nawodnienie murawy
 • bieżnia o szerokości 5,05m - 2248,0 m2
 • piłkochwyty
 • siedziska dla 50 kibiców
 • oświetlenie boiska
 • tor do jazdy na rolkach, hulajnogach i deskorolkach
 • górka ziemna
 • ciąg pieszy
 • altanka
 • nowe ławki i kosze

2. Przy Szkole Podstawowej w miejscowości Łagiewniki:

 • boisko wielofunkcyjne 40,0x20,0 m - 800,0 m2 wraz z wyposażeniem i polami gry do piłki nożnej, siatkówki i koszykówki
 • piłkochwyt / ogrodzenie
 • opaska z kostki betonowej

3. Przy Szkole Podstawowej w miejscowości Wydrzyn

 • boisko wielofunkcyjne 40,0x20,0 m - 800,0 m2 wraz z wyposażeniem i polami gry do piłki nożnej, siatkówki i koszykówki
 • piłko chwyt / ogrodzenie
 • opaska z kostki betonowej


4. W miejscowości Czarnożyły na terenie rekreacyjnym:

 • modernizacja istniejącego piłko chwytu poprzez wymianę istniejącego ogrodzenia

Łączna wartość robót budowlanych wyniosła 3 488 280,00 zł. Gmina Czarnożyły otrzymała na realizację inwestycji Promesę z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2 940 000,00 zł. Pozostałą część inwestycji sfinansowano ze środków własnych Gminy Czarnożyły.

Inwestycja przyczyni się do poszerzenia oferty sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy Czarnożyły, rozwoju sportowego oraz integracji międzypokoleniowej wśród mieszkańców. Ponadto, budowa nowych boisk wielofunkcyjnych, tj. przy Szkole Podstawowej w Łagiewnikach oraz przy Szkole Podstawowej w Wydrzynie przyczyni się do poszerzenia oferty sportowo-rekreacyjnej dla uczniów tychże szkół poprzez stworzenie warunków do uprawiania różnych dyscyplin sportowych na świeżym powietrzu.

logomikroporady

 

 gops logo