20230127 103347 walne zebranie sprawozdawczeW Gminnym Ośrodku Kultury w Czarnożyłach w dniu 27 stycznia 2023 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej w Czarnożyłach. W posiedzeniu uczestniczyli zaproszeni przedstawiciele władz samorządu gminnego (Przewodniczący Rady Gminy – Jerzy Łabęcki, Sekretarz Gminy – Piotr Kędzia), oraz delegaci. 
Walne zebranie prowadził p. Jerzy Łabęcki, który udzielił głosu Przewodniczącemu Spółki celem przedstawienia sprawozdania rzeczowego za miniony rok. Pan Paweł Szlawski poinformował wszystkich zebranych, że w ramach działalności za rok 2022 Zarząd spółki przeprowadził pełną konserwację rowów melioracyjnych na długości 5240mb, kolejne 15920 mb zostało wykoszone, ponadto usunięto 4 awarie systemy drenarskiego.

W ramach sprawozdania finansowego budżet spółki kształtował się następująco:
I Stan konta na początku roku – 8.749,70 zł

II. Dochody łącznie – 133.267,00 zł w tym

  1. Składki członkowskie – 51.702,00 zł
  2. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi – 21.740,00 zł
  3. Dotacja Łódzki Urząd Wojewódzki Wydział Infrastruktury – 39.825,00 zł
  4. Dotacja z Gminy Czarnożyły - 20 000,00 zł

III. Wydatki łącznie – 132.276,00 zł w tym

  1. Usługi – 116.941,00 zł
  • w tym z dotacji – 81.565,00 zł
  • środki własne – 35.376,00 zł
  1. Pozostałe koszty (koszty podróży, materiały biurowe, opłaty skarbowe i bankowe) – 15.335,00 zł

Stan środków pieniężnych w banku na dzień 31.12.2020 r. – 9.740,70 zł

Zarząd spółki przedstawił plan finansowy na rok 2023 obejmujący dochody i wydatki na kwotę ponad 123.184 zł. Zakres prac na 2021r. zawiera konserwację rowów na długości 5 725 mb oraz wykaszanie rowów melioracyjnych na długości 4 420 mb.
Zaproszeni goście w swoich przemówieniach wyrazili słowa gratulacji i podziękowań dla Zarządu spółki wodnej za efekty prac wykonanych na urządzeniach melioracyjnych w ubiegłym roku.
Walne zgromadzenie jednogłośnie przyjęło sprawozdanie finansowe i rzeczowe za rok 2022, wysokość stawki na rok 2022 oraz plan prac i budżet na rok 2022.

Podczas tegorocznego walnego zebrania delegatów dokonano zmian w składzie zarządu spółki, wybrano nowego Przewodniczącego w osobie Remigiusza Konadorów. Do składu Komisji Rewizyjnej wybrano p. Roberta Bakalarczyka.

logomikroporady

 

 gops logo