20230127 005 wizytacja kuratora oswiatyW dniu 27 stycznia 2023 r. Łódzki Kurator Oświaty - Waldemar Flajszer spotkał się z władzami Gminy Czarnożyły, by porozmawiać o potrzebach gminnych szkół i oddziałów przedszkolnych. 

Kurator rozpoczął swoją wizytę w Szkole Podstawowej w Wydrzynie oraz na placu budowy nowego przedszkola i żłobka. Następnie udał się do Szkoły Podstawowej w Czarnożyłach i w Łagiewnikach. Towarzyszyli mu: Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Sieradzu - Cezariusz Mostowski, Wójt Gminy Czarnożyły - Andrzej Modrzejewski, Sekretarz Gminy - Piotr Kędzia, dyrektorzy szkół z terenu gminy Monika Boruń, Urszula Łebek, Alicja Śnietura, Sylwia Marciniak oraz pracownicy placówek oświatowych.

 

Waldemar Flajszer odwiedził plac budowy inwestycji pn.: „Budowa budynku zero emisyjnego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii z przeznaczeniem na klub dziecięcy i przedszkole w miejscowości Wydrzyn”.  Inwestycja jest realizowana z udziałem środków Programu inwestycji Strategicznych - Polski Ład w wysokości 6 840 000 zł, łączna wartość zadania wynosi 7 721 495,83 zł + koszty nadzoru inwestorskiego wyniesie 120 000 zł.

Po wizycie na terenie Gminy Czarnożyły na stronach Łódzkiego Kuratora Oświaty w Łodzi można przeczytać poniższy wpis:

Czarnożyły - jedna z piękniejszych i wiodących gmin w naszym województwie. Dobre szkoły w Czarnożyłach, Wydrzynie i Łagiewnikach. Wspaniałe inwestycje, świetne pomysły i ciągły rozwój.. Dziękujemy za dzisiejsze spotkania: )

żródło: Kuratorium Oświaty w Łodzi

Pan Waldemar Flajszer wyjechał z Gminy Czarnożyły pełen optymizmu i z nowymi pomysłami.

logomikroporady

 

 gops logo