20221130 001 wodociagi czarnozylyTrwają roboty budowlane związane z rozbudową sieci wodociągowej w miejscowości Czarnożyły (osiedla) na nowopowstałych działkach pod osiedla mieszkaniowe. 
W ramach inwestycji wykonane zostaną dwa odcinki sieci wodociągowej o łącznej długości około 650 mb zlokalizowane nieopodal osiedla przy cmentarzu oraz na tzw. „zapłociu/ogrodowej”.
Obecnie roboty są na etapie wykonania włączenia do istniejącej sieci wodociągowej fi 90 mm dla drugiego nowopowstającego odcinka. Pogoda sprzyja prowadzonym pracom i niebawem kolejna inwestycja oddana zostanie do użytku.

Wykonawcą robót budowlanych jest firma ROB-BUD Bożena Gryga z Nowej Wsi  gm. Brzeźnio za łączną wartość zadania 158 414,96 zł.
Inwestycja realizowana jest ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 120 000,00 złotych oraz ze środków własnych Gminy Czarnożyły.

logomikroporady

 

 gops logo