lodzkie logo smallW dniu 19 listopada 2022 roku odbyło się podsumowanie projektu „ Dostawa i montaż obiektów małej architektury w miejscowości Raczyn” finansowanego ze środków programu „Sołectwo na Plus”. 

W wydarzeniu uczestniczył Wójt Gminy Czarnożyły Andrzej Modrzejewski, Sekretarz Gminy Piotr Kędzia, Radni Rady Gminy z miejscowości Raczyn: Jarosław Mikołajczyk , Tomasz Kuźnik, członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Raczynie, druhowie miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej oraz liczna grupa mieszkańców Raczyna.
Spotkanie rozpoczął sołtys wsi - Wiesław Dera przedstawiając szczegółowy zakres programu. Podziękował mieszkańcom za wkład i zaangażowanie w realizację projektu, polegającego na przygotowaniu terenu pod montaż altany oraz huśtawki ogrodowej. Kolejno nastąpiło symboliczne przecięcie wstęgi, której dokonał Wójt Gminy Andrzej Modrzejewski, Sołtys Wiesław Dera oraz przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Raczynie Małgorzata Urbaniak.
W ramach podsumowania projektu zostało zorganizowane ognisko dla mieszkańców a członkinie KGW przygotowały domowe wypieki, kawę, herbatę, żurek oraz gorące kiełbaski z grilla.
Gmina Czarnożyły pozyskała ze środków Województwa Łódzkiego dofinansowanie w wysokości 12 000 zł.
Celem projektu było wspieranie i promowanie inicjatyw społeczności lokalnej, wspieranie aktywności społecznej, budowanie świadomości obywatelskiej i tożsamości lokalnej oraz wspieranie działalności Kół Gospodyń Wiejskich poprzez udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na realizację zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektów w sołectwach.

logomikroporady

 

 gops logo