20221121 011 odbior drogi gromadziceW dniu 21 listopada 2022 r. odbyło się uroczyste przecięcie wstęgi i poświecenie zakończenia inwestycji remontu drogi powiatowej nr 4534E Czarnożyły – Gromadzice. 

Na uroczystości oddania do użytku oraz poświęcenia inwestycji byli obecni:

 • Paweł Rychlik - Poseł na Sejm RP
 • Andrzej Chowis - Radny Sejmiku Województwa Łódzkiego
 • Krzysztof Owczarek – Przewodniczący Rady Powiatu Wieluńskiego
 • Marek Kieler – Starosta Wieluński
 • Krzysztof Dziuba - Wicestarosta Wieluński
 • Bartłomiej Panek - Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg
 • Dagmara Konieczna – Kierownik obwodu drogowo-mostowego
 • Ks. Marek Jelonek - proboszcz parafii w Czarnożyłach
 • Andrzej Modrzejewski - Wójt Gminy Czarnożyły
 • Piotr Kędzia - Sekretarz Gminy Czarnożyły
 • Damian Stępień - Kierownik referatu Urzędu Gminy Czarnożyły
 • Jerzy Łabęcki - Przedwodniczący Rady Gminy Czarnożyły wraz z Radnymi
 • Sołtysi z Gminy Czarnożyły
 • mieszkańcy Gromadzic

Podczas oficjalnego oddania do użytku wyremontowanej drogi, zaproszeni goście wspólnie przecięli wstęgę, a proboszcz parafii Czarnożyły - ks. Marek Jelonek poświęcił zakończoną inwestycję. Następnie wszyscy zebrani udali się do remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Gromadzicach gdzie odbyła się kolejna część uroczystości.
Wójt Gminy Czarnożyły w swoim przemówieniu podkreślił znaczenie remontów dróg dla lokalnej społeczności oraz przedstawił genezę realizacji bieżącej inwestycji. Następnie zwrócił się do przedstawicieli instytucji parlamentarnych, wojewódzkich, powiatowych oraz gminnych z podziękowaniem za dotychczasową owocną współpracę i wolę pomocy przy realizacji kolejnych projektów na terenie Gminy Czarnożyły.
Zaproszeni goście w swoich przemówieniach podkreślali rolę współpracy przy wspólnych inicjatywach na rzecz poprawy warunków życia mieszkańców. 
Inwestycja remontu drogi powiatowej nr 4534E Czarnożyły – Gromadzice na długości 3,7 km łącznie kosztowała ponad 1 708 239 zł i została sfinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 959 773,00 zł oraz po połowie z budżetów Gminy Czarnożyły oraz Powiatu Wieluńskiego.

20220622 rfrd gromadzice

logomikroporady

 

 gops logo