Gmina Czarnożyły realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” 
Celem projektu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

Do projektu zakwalifikowano 72 uczniów, kwota dofinansowania projektu ze środków Unii Europejskiej wynosi 189 360,00 zł - 100% kosztów kwalifikowalnych.

Logo CPPC

logomikroporady

 

 gops logo