"Każde źdźbło trawy ma swoje miejsce na ziemi skąd czerpie życie i siłę – tak samo Człowiek jest wrośnięty w kraj, z którego czerpie swą wiarę wespół z życiem" tymi słowami  J. C. Korzeniowskiego Wójt Gminy Czarnożyły – Tomasz Luboiński rozpoczął uroczystość promocji pracy naukowej pt.: "Monografia Gminy Czarnożyły" pod redakcją dr Zdzisława Włodarczyka.

Uroczystość odbyła się w dniu 15 listopada 2009 roku o godzinie 15 w Gminnym Ośrodku Kultury w Czarnożyłach, wśród  zaproszonych gości znaleźli się:

·        Poseł na Sejm RP – Wojciech Szczęsny Zarzycki

·       Radny Sejmiku Województwa Łódzkiego, Sekretarz powiatu wieluńskiego – Andrzej Chowis

·        Radny Sejmiku Województwa Łódzkiego – Franciszek Widera

·       Przewodniczący Rady Gminy Czarnożyły – Andrzej Modrzejewski z radnymi obecnej kadencji

·        Pracownicy urzędu

·        Radni  Rady Gminy Czarnożyły minionych kadencji

·        Sołtysi obecnej kadencji i przedstawiciele minionych kadencji

·        Księża parafii Czarnożyły, Raczyn i Masłowice

·        Wójtowie sąsiednich gmin

·        Dyrektorzy szkół z terenu Gminy Czarnożyły

·        Młodzież  gimnazjalna

·        Lokalne media

Zespół redakcyjny pod redakcją dr Zdzisława Włodarczyka w składzie:

·        Prof. Nadz. Dr hab. Stanisław Tadeusz Olejnik

·        Prof. Nadz. Dr hab. Tadeusz Nowak

·        Dr Ksawery Jasiak

·        Dr Zbigniew Szczerbik

·        Ks. Dr Sławomir Zabraniak

·        Mgr Bogusław Abramek

·        Mgr Robert Adamek

·        Mgr Elżbieta Bąbka Horbacz

·        Mgr Waldemar Golec

·        Mgr Mirosław Jędrzejewski

·        Mgr Jan Książek

·        Mgr Jarosław Petrowicz

·        Mgr Tomasz Spychała

·        Dr Tadeusz Grabarczyk

·        Mgr Irena Mielczarek

·        Mgr Julian Bartodziej – Naczelnik Gminy w latach ‘73-‘84 oraz Wójt Gminy – ’90-‘98

Rada Gminy Czarnożyły 12 marca 2007 roku podjęła jednogłośnie uchwałę o przygotowaniu i wydaniu monografii gminy. Prace redakcyjne zostały ukończone do początku września 2009 roku. W październiku 2009 roku drukarnia „Kolor – Druk” z Wielunia przekazała do Urzędu Gminy w Czarnożyłach cały zamówiony nakład  w ilości 800 egzemplarzy wspaniałe edytorsko wydanej książki.

Monografia obejmuje dzieje tego terenu od początków osadnictwa po dzień dzisiejszy oraz opisuje środowisko geograficzno – przyrodnicze. Jest ona wyrazem szacunku i pamięci dla tych co przed nami byli mieszkańcami tej ziemi.

Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Modrzejewski wręczył zaproszonym gościom egzemplarze książki.  W przemówieniach okolicznościowych między innymi zabrali głos: redaktor naczelny dr Zdzisław Włodarczyk oraz prof. Stanisław Tadeusz Olejnik inicjator pisania monografi gmin z powiatu wieluńskiego.

Program artystyczny został przygotowany przez gimnazjalistów z Czarnożył oraz koło muzyczne z Gminnego Ośrodka Kultury w Czarnożyłach. Z entuzjazmem przyjęto spektakl regionalnego wesela oraz przedstawione piosenki.

Monografia ma objętość 600 stron oraz zakładkę z kolorowymi fotografiami wszystkich obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy i zdjęcia z lotu ptaka poszczególnych miejscowości. Całość kosztów napisania i wydania książki pokryto z budżetu gminy.

Monografię można zakupić w Kasie Urzędu Gminy Czarnożyły za cenę 50 złotych.

logomikroporady

 

 gops logo