Dnia 18.10 2009 roku o godzinie 1400 w miejscowości Kąty rozpoczęła się uroczystość przekazania średniego samochodu pożarniczego marki Star 244L dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kątach oraz poświęcenie i przekazanie do użytku drogi gminnej Kąty – Michałków.

Po zakupieniu nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Czarnożyły, dotychczasowy przekazano dla OSP Kąty. Argumentami do podjęcia takiej decyzji jest bardzo duże zaangażowanie jednostki z Katów w działalność ratowniczo-gaśniczą oraz rozległe kompleksy leśne w okolicach miejscowości Kąty.

Przekazania kluczyków i dokumentów pojazdu dokonali:
- Komendant Gminny Janusz Małyszka
- Prezes jednostki OSP Czarnożyły Marian Bartodziej
- Wójt Gminy Czarnożyły Tomasz Luboiński

Droga gminna Kąty – Michałków została wykonana z destruktu asfaltowego na podbudowie z tłucznia kamiennego, nawierzchnię utrwalono emulsją asfaltową z grysem bazaltowym, pobocza utwardzono tłuczniem kamiennym. Długość wykonanej drogi to 1578 mb, koszty budowy to 340 tys. zł.

Przecięcia wstęgi dokonali:

- Mieczysława Banaś - Sołtys miejscowości

- Aleksy Bednarek - inspektor nadzoru

- Józef Parzybut - miejscowy radny

- Andrzej Modrzejewski - Przewodniczący Rady

- Tomasz Luboiński - Wójt Gminy Czarnożyły

Poświęcenia dokonał Ks. Jerzy Wachowski – proboszcz parafii św. Bartłomieja w Czarnożyłach. Na uroczystości obecni byli radni, sołtysi, pracownicy Urzędu Gminy Czarnożyły.

logomikroporady

 

 gops logo