b_200_150_16777215_00_images_2019_2019-10-18-droga-wydrzyn-III-etap-07.jpgW dniu 4 października 2019 r. został rozstrzygnięty przetarg na zadanie "Przebudowa drogi gminnej nr 117456E Wydrzyn-Gromadzice w miejscowości Wydrzyn na działce ewid. nr 376 - etap III".  

Do postępowania przystąpiły 2 firmy, najkorzystniejszą ofertę złożyło przedsiębiorstwo "Bud-Trans" z Sieradza. Inwestycja będzie realizowana w cyklu dwuletnim z ostatecznym terminem wykonania do 31 lipca 2020 r. W ramach zadania na długości 975 mb zostaną wykonane prace polegające na:

  • poszerzeniu jezdni do szerokości 5,5 m,
  • częściowym rozebraniu nawierzchni jezdni i wykonaniu podbudowy wraz z nawierzchnią asfaltową,
  • budowie jednostronnego chodnika z kostki brukowej na długości 830 mb i szerokości 2 m.
  • ułożeniu ścieku przykrawężnikowego
  • budowie urządzeń bezpieczeństwa drogowego (przejście dla pieszych i bariery ochronne)
  • ustawieniu oznakowania

Wykonawca działa już w terenie, trwają prace ziemne przygotowawcze pod budowę chodnika i poszerzenie jezdni.

Gmina Czarnożyły na przedmitoowe zadanie: "Przebudowa drogi gminnej nr 117456E Wydrzyn-Gromadzice w miejscowości Wydrzyn na działce ewid. nr 376 - etap III" o łącznej wartości 1 595 050,00 zł otrzymała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 797 525,00 zł

logomikroporady

 

 gops logo