Od dnia 16 czerwca 2014 roku Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Czarnożyłach przyjmuje wnioski o wydanie ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny.

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Od 16 czerwca 2014 roku każda rodzina z co najmniej trójką dzieci na utrzymaniu może w swojej gminie złoży wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny. Jest to dokument, który zapewnia specjalne uprawnienia rodzinom z co najmniej trójką dzieci. W praktyce są to zniżki na korzystanie z ofert instytucji publicznych i firm prywatnych, które przystąpiły do programu. Są to miedzy innymi: muzea, parki narodowe, obiekty rekreacyjne i sportowe. Pełną ofertę można znaleźć na stronie: www.rodzina.gov.pl.

Wszystkie miejsca oferujące zniżki będą opatrzone logo:

„Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest dzieciom do ukończenia 18 roku życia lub do 25 roku Życia, jeśli uczą się, a bez ograniczeń wiekowych, gdy mają orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności /wydawana jest na czas ważności orzeczenia/. Rodzicom karta przyznawana jest bezterminowo.

Każdemu członkowi rodziny karta przyznawana jest przez Wójta na wniosek członka rodziny bezpłatnie,  bez wzglądu na dochód.

Wnioski można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnożyłach / budynek Urzędu Gminy / w pokoju nr 3.

Więcej o Karcie Dużej Rodziny można uzyskać na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

logomikroporady

 

 gops logo