herbZapraszamy do uczestnictwa w procesie konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Regionu Ziemi Wieluńskiej na lata 2023-2030. 


Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od 10.07.2024 r. do 15.08.2024 r.
Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone poprzez zbieranie uwag i opinii z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego.
Prosimy o przesłanie uwag i opinii za pomocą przygotowanego formularza elektronicznego, do którego zostaną Państwo przekierowanie po kliknięciu w poniższy link:
https://forms.office.com/e/218vyskR6w
W przypadku chęci złożenia uwag osobiście, w siedzibie Urzędu Gminy Czarnożyły, w pok. nr 5 Czarnożyły 48, 98-310 Czarnożyły dostępny jest formularz w wersji papierowej.
Wyniki konsultacji zostaną przedstawione w formie sprawozdania z konsultacji społecznych i zamieszczone na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Wieluniu oraz na stronie internetowej Gminy Czarnożyły.

Dokumenty - strategia, formularz konsultacyjny

logomikroporady

 

 gops logo