20240507 007 pierwsza sesja rady gminyW dniu 7 maja 2024 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Czarnożyłach odbyła się I Sesja Rady Gminy IX kadencji 2024-2029. Obrady rozpoczął radny senior p. Józef Stępień, który otworzył obrady i przywitał wszystkich obecnych. 

Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Czarnożyłach - p. Iwona Pietrzak przedstawiła sprawozdanie z prac komisji oraz wyniki głosowania i wyborów na obszarze gminy oraz wręczyła Radnym Rady Gminy i Wójtowi Gminy zaświadczenia.

Kolejno radny senior odczytał tekst roty, a poszczególni radni złożyli akt ślubowania. Radni powołali komisję skrutacyjną w celu przeprowadzenia głosowania dla wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczących rady gminy. W głosowaniu tajnym jednogłośnie wybrano jedynego zgłoszonego kandydata na przewodniczącego rady, został nim p. Józef Zawada, który w poprzedniej kadencji pełnił funkcję wiceprzewodniczącego rady. Po przekazaniu przez radnego seniora prowadzenia obrad nowo wybranemu przewodniczącemu, kolejnym punktem porządku obrad był wybór dwóch wiceprzewodniczących rady. Radni zgłosili dwóch kandydatów: Stanisława Kosowskiego oraz Piotra Marciniaka, którzy w głosowaniu tajnym jednogłośnie zostali wybrani na funkcję wiceprzewodniczących rady gminy.

Następnie przed Radą Gminy Czarnożyły złożył ślubowanie, ponownie wybrany na tą funkcję, Wójt Gminy Czarnożyły p. Andrzej Modrzejewski.

Wzajemnymi gratulacjami oraz życzeniami owocnej pracy podczas kadencji rady i wójta gminy zakończyła się uroczysta I sesja Rady Gminy Czarnożyły.

Skład Rady Gminy Czarnożyły IX kadencji 2024 - 2029

Stanisław Kosowski - Okręg wyborczy nr 10 - Wydrzyn
Tadeusz Koszczewa - Okręg wyborczy nr 7 - Łagiewniki, Platoń
Jolanta Krysztofińska - Okręg wyborczy nr 14 - Gromadzice
Tomasz Kuźnik - Okręg wyborczy nr 9 - Raczyn
Jerzy Maras - Okręg wyborczy nr 12 - Opojowice
Piotr Marciniak - Okręg wyborczy nr 2 - Czarnożyły
Sławomir Mikołajczyk - Okręg wyborczy nr 11 - Wydrzyn
Włodzimierz Niemczyński - Okręg wyborczy nr 13 - Staw
Józef Stępień - Okręg wyborczy nr 15 - Stawek
Marcin Strycharek - Okręg wyborczy nr 8 - Raczyn
Mateusz Warczak - Okręg wyborczy nr 3 - Czarnożyły
Krzysztof Wawrzyniak - Okręg wyborczy nr 4 - Czarnożyły
Milena Wojewoda - Okręg wyborczy nr 6 - Łagiewniki
Jarosław Wróbel - Okręg wyborczy nr 1 - Czarnożyły
Józef Zawada - Okręg wyborczy nr 5 - Emanuelina, Kąty

Wójt Gminy Czarnożyły kadencji 2024 - 2029 Andrzej Modrzejewski

logomikroporady

 

 gops logo